Lat šipke i kanapi

Lat šipke za sprave - Oprema za veslanje i povlačenje

Gladijatori, lat i kros mašine funkcionišu po principu povlačenja lat šipke a u našem asortimanu ćete pronaći razne nastavke za njih.

Svaki sportista pre započinjanja vežbe namesti sebi spravu na visinu koja mu odgovara. Pored toga, veliki značaj za efikasan trening ima i položaj ruku tokom izvršavanja vežbe. Da bi neke vežbe bile pravilno izvedene, potrebno je uključiti kao dodatnu opremu i lat šipke i kanape. 
Međutim, pri odabiru lat šipki i kanapa treba obratiti pažnju i na karakteristike same sprave za koju su potrebne. 


Različiti modeli lat šipki i kanapa
Lat šipke i kanapi se u današnje vreme upotrebljavaju pre svega za: 

One služe i kao dodatak za već kupljene sprave. Ako posedujete lat mašinu i želite da obogatite svoj trening, nova lat šipka ili kanap mogu biti pravo rešenje. Na primer, drugačija šipka zahteva i drugačiji položaj ruku, a samim tim se i fokus prebacuje na druge mišiće.


Lat šipke za veslanje
Ove šipke su pogodne pre svega za trening mišića tricepsa. Postoje mnogi načini na koje se može uhvatiti šipka, a svaki od njih čini trening drugačijim.

TEXT_TW_LOADING