Pravo na odustajanje i reklamacije

Pravo na odustajanje 

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.gorillasports.rs smatra se prodajom na daljinu.

 

Obrazac ugovora na daljinu možete pronaći ovde

 

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

 

Izjavu o odustanku od ugovora možete pronaći ovde

 

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

 

Potpisan i popunjen obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: podrska@gorillasports.rs

 

Ukoliko kupac kontaktira prodavca u želji da odustane od porudžbine pre nego što je ona poslata, porudžbina će odmah biti otkazana a kupcu vraćen novac. 

 

Ukoliko odustane od ugovora nakon što je porudžbina poslata, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Kupac treba da nas kontaktira u roku od 14 dana od isporuke. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda / ili slanje novog proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

 

Prilikom povraćaja robe istu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i neoštećenom originalnom pakovanju.

 

Troškovi transporta povraćaja robe padaju na teret kupca.

 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

Reklamacije / zamene

 

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket bi trebalo otvoriti i proveriti da li je došlo do oštećenja robe ili gubitka delova. U tom slučaju ne bi trebalo da preuzmete paket i da popunite našu online formu reklamacionog lista koju mozete pronaći ovde

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Gorilla Sports Balkans DOO mora da odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da je isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate popunjavajući reklamacioni list, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke. 

Kompanija Gorilla Sports Balkans DOO je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
Kompanija Gorilla Sports Balkans DOO je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi kompanija Gorilla Sports Balkans DOO.
U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti primljene robe, potrošač istu može da pošalje nazad Gorilli Sports Balkans preko kurirske službe City Express i taj trošak snosi Gorilla Sports Balkans.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Kompanija Gorilla Sports Balkans DOO će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 

Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sledeće robe:

 • robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
 • zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
 

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste ili 30 dana ukoliko je u pitanju tehnička roba.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora
prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od 3 dana.

Prilikom rešenja reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

 
 • Zamene za isti proizvod
 • Povrat novca
 

Pravo na reklamaciju imate, od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju dužan je da:

 • pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
 • potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova  
 

Procedura za povraćaj sredstava

 

Prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

 

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.

 

Gorilla Sports Balkans prihvata vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateći račun ili fakturu. Pod takvim uslovima, Gorilla Sports Balkans će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 14 dana od dana prijema takvih proizvoda.

 

Ukoliko su ispunjeni napred navedeni uslovi, preduzećemo potrebne aktivnosti kako bi Vam se na Vaš tekući račun uplatila sredstva. Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.
 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.must.gov.rs/adrbodies
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana  (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.
 
TEXT_TW_LOADING